Kunden i centrum

Vår målsättning är att hjälpa dig att effektivisera lager, produktion samt övrig verksamhet där Auto ID-teknik kan användas. Vi har under flera år hjälpt företag med märkning och identifiering. Så oavsett vad du behöver märka kontakta oss så kan vi leverera en lösning som är specialanpassad till dina behov. 

 Örebro 
Pro ID AB 
Idrottsvägen 33 
702 32 Örebro 
019 18 64 90 

 Stockholm
Pro ID AB
Mallslingan 13
187 66 Täby
08 410 234 90