Etiketter och färgband

Etiketter och färgband

Etiketter finns i en uppsjö olika storlekar och modeller. DT (direkttermo) eller TT (termotransfer), papper eller plast, permanent eller avtagbar. Berätta för oss vad ni önskar för egenskaper som exempelvis livslängd, tålighet, storlek, appliceringsyta mm. Vi tar fram rätt färgband till de etiketter ni använder.

Direkttermo etikett (DT)

Värmekänsligt etikettmaterial för skrivare utan färgband, materialet aktiveras (ett kemiskt ämne) genom att printhuvudet i skrivaren alstrar värme. och det blir text och det du skriver ut.   Nackdelen är att etiketten åldras av värme och UV-ljus. Material papper eller polytylen.Dessa etiketter använder man oftast till transport etiketter Posten DHL med flera  och kartonger som man har inomhus på lager. Men man kan även använda dem till annat också men man ska tänka på att de förändras av värme och ljus.
Vi har även etikettrar för smycken som är utan lim och i DT materialet som klarar ljus bakom skyltfönster mm. Så här är vi duktiga på att ta fram specialetikettrar från våra leverantörer

Termotransfer etikett (TT)

När man skriver ut termotransfer etiketter på en skrivare som är gjord för termotransfer etiketter, använder man ett speciellt färgband där printhuvudet värmer upp färgämnet på färgbandet och överför pigmentet till etikettens yta, värmen från printhuvudet och trycket från printhuvudet gör så att pigmentet går ner i etikettens ytskikt. Här är det noga att man vet att färgbandets samman sättning av vax och harts är anpassat till etikettens ytmaterial. Det finns vax-, vax harts-, och harts- färgband i olika modeller. Detta ger en hög kvalitet med lång livslängd. Stor sortering av lagerformat. Material: papper, polyester vit och silver. Olika häftämnen(adhesive): permanent, avtagbara, fryshäftämne.

Färgband Thermotransferband

Färgbandet som man måste ha 

Detta färgband måste man använda på många etikettmaterial för att texten mm ska framträda samt bli en hållbar etikett mot vind och vatten samt en del mekanisk nötning. Vi har även färgband som skriver på tyg och håller för exempelvis tvättråd i kläder mm

Färgbands typer 

Färgbanden finns i olika färger och typer de är uppdelade i:

  •  Vax
  • Vax/Harts
  • Harts

Sen är de uppdelade i flera olika sammansättningar med mängd av Vax/Harts för olika etikettmaterialen 

Rulla till toppen