MJUKVARA

Pro ID har genom lång erfarenhet en hög kompetens för att hjälpa er till en kostnadseffektiv lösning  med både standardmjukvara och skräddarsydda mjukvaror. Olika lösningar kräver olika mjukvaror och hårdvara, låt oss hjälpa er att hitta rätt lösning just för er. Skall ni skriva ut etiketter klarar ni er oftast med en standardmjukvara men fråga oss först eftersom det finns väldigt många olika fabrikat. Dessa har olika egenskaper och passar vissa skrivare olika bra. Önskar ni ett spårbarhetssystem eller en lagerlösning så hjälper vi gärna till att ta fram detta till er. Genom vår erfarenhet och vår utvecklingsavdelning kan vi på relativt kort tid hjälpa er.
För att komma rätt från början vill vi gärna utföra en förstudie där vi går igenom flöden och processer.

SPÅRBARHETSSYTEM

Kraven ökar på att veta exakt var i kedjan en händelse skett samt exakt vilka beståndsdelar som ingår i en viss produkt.Krav ställs av kunder, företagsledning och av myndigheter. Bästa lösningen på detta problem är att registrera varje händelse i produktionen. Man kan göra detta med papper men smidigast är att ha en streckkodsläsare eller annan automatisk registrering.
Alla händelser lagras i en databas där möjligheten finns att gå tillbaka för att söka på batcher, datum eller händelser.Systemen används i tillverkande industri, sjukhus, matindustri mm.

LAGERLÖSNINGAR

Vi hjälper er att hitta en kostnadseffektiv lösning för ert lager. På många lager används papper och penna vid transaktioner som bla plockning, flyttning och inventering vilket är betungande för personalen. Denna teknik ger även osäkra lagersaldon och minskar leveranssäkerheten.Genom att införa ett lagersystem kopplade till ert ekonomi system får personalen alla listor och nödvändig information i realtid på rätt plats. Affärssystemets information flyttas ut i trucken eller plockvagnen och visas så som användaren vill. De delar som ingår är bland annat inleverans, plockning, utleverans och inventering.
Vi hjälper er att titta på helheten eller delar där ni kan effektivisera ert lager.

INTEGRATIONSLÖSNIG

Pro ID erbjuder lösningar för att integrera streckkodsutrustningar och mjukvaror i nya eller befintliga system. Vi har lösningar nu för ekonomiprogrammen Visma och Fortnox för in- och utleveranser, allt för att underlätta lager och fakturering och ha en aktuell lagerhistorik. Har ni funderingar hur vi kan få ert företag att bli enklare, snabbare och säkrare ta då kontakt med oss så ska vi se hur vi tillsammans med er hittar en fungerande lösning. 

STRECKKODPROGRAM

Man skiljer ofta på fast information, som alltid finns på etiketten och rörlig information, som ofta läggs till i utskriftsögonblicket.Den fasta  informationen är ibland det enda som finns på en etikett, t.ex. då produktmärkningsetiketter tas fram i större serier. Den rörliga informationen skapas specifikt vid varje utskriftstillfälle. Den slutliga etiketten blir ofta en kombination av fast information och rörlig information, vilket ibland kräver ett omfattande mjukvarustöd, men ibland kan göras med enklare standardverktyg i t.ex. Windows.